Skippa navigering

Fanny Jonasson och Erik Östman valda som studentrepresentanter till Åbo Akademis styrelse 

Nyhet — 10.11.2022

Åbo Akademis Studentkårs (ÅAS) fullmäktige har valt Fanny Jonasson och Erik Östman som studentrepresentanter till Åbo Akademis styrelse för mandatperioden 1.1.2023–31.12.2024. Åbo Akademis styrelse är universitetets högsta beslutande organ och består av sammanlagt tio medlemmar.

Fanny Jonasson studerar till rättsnotarie vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi (FSE). Jonasson har erfarenhet av ÅA:s förvaltning via fakultetsrådet för FSE. Som ordförande och studieansvarig för ämnesföreningen Stadga har hon jobbat mycket med inklusion och anti-trakasseriarbete. Fanny Jonasson har även varit aktiv och engagerad i intressebevakning av både den egna utbildningen och nationell lobbning i och med den lyckade kampanjen att säkra juristutbildning till ÅA.

Erik Östman studerar kemiteknik vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT) och har varit aktiv i ämnesföreningen Kemistklubben där han fungerat som bl.a. viceordförande och högskolepolitiskt ansvarig. Östman är nu viceordförande i kårstyrelsen och högskolepolitiskt ansvarig. Han har även varit medlem av FNT:s fakultetsråd och har gjort mycket för att förbättra och strukturera kontakten mellan personal och studerande.

“Vi vill jobba för att föra fram studerandes perspektiv i fastighetsplaneringen, flexibla studiemöjligheter för studerande i olika livssituationer, studerandes välmående, samt ett tryggt och inkluderande Åbo Akademi. Vi vill göra vårt bästa för att representera alla studerandes röst i alla frågor”, svarar Östman och Jonasson när man frågar vad deras mål för mandatperioden är.

Åbo Akademi hade akademival på onsdag 9.11 och har nu publicerat valresultaten på intranätet [länk].