Skippa navigering

Arvoden för studentrepresentanter i ÅA:s förvaltning 

Nyhet — 26.4.2023

Arvoden för studentrepresentanter i ÅA:s förvaltning läsåret 2022–2023

ÅAS styrelse har på sitt möte 10/23 beslutat om arvodets storlek och vilka grupper som arvoderas.

ÅA har en summa budgeterad per år för arvoden för de studenter som är valda av studentkåren till uppdrag inom universitetsförvaltningen. Kårstyrelsen fattar beslut om vilka grupper som inkluderas och storleken på arvodet per möte. Arvodena utbetalas en gång per år, i slutet av läsåret. Studentrepresentanterna får information per e-post om insamling av skattekort och betalningsuppgifter. Eventuella frågor kan riktas till studentombud Petra Lindblad som administrerar ärendet från studentkårens sida: petra@studentkaren.fi.

ÅAS styrelse har beslutat att arvodet för studentrepresentanter i ÅA:s förvaltning är 23 euro per möte för läsåret 2022–2023.

Följande grupper är arvoderande:

 • Fakultetsråden
 • Universitetskollegiet
 • Examensnämnden
 • Utbildningsstrategiska rådet
 • Språkrådet för ÅA
 • Kulturrådet för ÅA
 • Delegationen för ÅA i Vasa
 • Valnämnd för Åbo Akademi
 • Jämställdhetskommittén
 • Rådet för centret för livslångt lärande
 • Hållbarhetsarbetsgrupp för utbildning
 • Hållbarhetsarbetsgrupp för campus och beräkningar
 • Direktionen för Vasa Övningsskola
 • Rådet för ämnesklustret Handelshögskolan vid ÅA
 • Ledningsgruppen för ämneslärarutbildningen i Vasa
 • Ledningsgruppen för klasslärarutbildningen
 • Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen vid ÅA