Skippa navigering

Styrelsens ansvarsområden 2024

Nyhet — 2.1.2024

Åbo Akademis Studentkårs styrelse för har på sitt konstituerande möte den 15.12.2023 beslutat om ansvarsfördelningen inom styrelsen för verksamhetsåret 2024.

Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden i Åbo (4) är indelade enligt följande

Niko Sandberg: Högskolepolitik (Nationella frågor, studierelaterade ärenden)
Oscar Björkell: Socialpolitik (Nationella frågor, välmående, jämlikhet, stadsrelationer)
Amanda Byskata: Internationella ärenden och kommunikation (Kommunikation, internationella ärenden, företagssamarbete),
Emilia Melén: Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet)

Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden i Vasa (3) är indelade enligt följande:

Julia Michelsson: Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet, Företagssamarbete)
Jan Welroos: Högskolepolitik (studierelaterade ärenden, Internationella ärenden)
Sini Eriksson: Kommunikation (stadsrelationer)

Styrelsen inleder sitt arbete i januari 2024. Vid frågor hittas kontaktuppgifter här.