Skippa navigering

Ansökningstid för fakultetsrådet förlängs till 11.4 

Nyhet — 4.4.2023

Deadlinen för fakultetsrådsansökningar har flyttats till 11.4.

Vi fick tyvärr inte tillräckligt många ansökningar till fakultetsråden under den ursprungliga ansökningstiden. Ansökningar som vi har redan fått gäller fortfarande, och de som har redan lämnat sin ansökan behöver alltså inte söka på nytt. 

Fakultetsrådet ansvarar bl.a. för utveckling av fakultetens undervisning, besluter om utbildnings och undervisningsplanen, fastställer examensstruktur och lärandemål för examina. Till FPVs och FSEJs fakultetsråden väljs 5 studentrepresentanter samt 5 suppleanter. Till FNTs och FHPTs fakultetsråden väljs 4 studentrepresentanter och 4 suppleanter.  

Mer information