Skippa navigering

ÅAS valde styrelse för 2024 – Jonne Kunnas vald som styrelseordförande

Nyhet — 5.12.2023

Pressmeddelande
5.12.2023
Fritt att publicera

Åbo Akademis Studentkårs nyvalda fullmäktige har idag valt styrelse och presidium för år 2024. Det kommande året kommer Studentkårens verksamhet ledas av en ordförande som vill jobba för studerandes ekonomi och välmående samt en fullmäktigeordförande som kommer att satsa på omsorgsfullt och respektfullt beslutsfattande.

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt konstituerande möte tisdagen den 5.12.2023 valt styrelse och presidium för år 2024. Den nya styrelsen består av styrelseordförande och sju styrelsemedlemmar, varav ordförande och fyra styrelsemedlemmar kommer att jobba i Åbo, och tre styrelsemedlemmar kommer att befinna sig i Vasa. Därtill valdes även vice ordförande, medlem och två expertmedlemmar till ÅAS ekonomidirektion.

Jonne Kunnas som valdes till styrelseordförande för det kommande året är provisorstuderande vid Åbo Akademi. Kunnas har tidigare varit med i ÅAS fullmäktige samt varit föreningsaktiv och påverkat i fackföreningens studerandeförening. Kunnas har en klar och tydlig bild om vad han vill jobba för som ÅAS styrelseordförande.

– Enligt mig ska Studentkåren strida hårt för en mer stabil ekonomi för studerande, tillräcklig mentalvård, och göra långsiktigt arbete för välmående och utbildningskvalitet. Inom Studentkåren ska vi fortsätta arbetet med att säkerställa jämlik och ändamålsenlig verksamhet i Vasa och i Åbo. Kårmedlemmarna ska få de bästa möjliga tjänsterna för sin medlemsavgift, säger Kunnas.

Till vice ordförande för styrelsen valdes Amanda Byskata. Niko Sandberg, Oscar Björkell, Emilia Melén, Jan Welroos, Julia Michelsson och Sini Eriksson valdes som styrelsemedlemmar. Welroos, Michelsson och Eriksson kommer att jobba i ÅAS kårhus Havtornen i Vasa, medan Byskata, Sandberg, Björkell och Melén ska jobba i kårhuset Kåren i Åbo.

Nya fullmäktigeordförande lyfter upp vikten av omsorgsfullt och respektfullt beslutsfattande

Till fullmäktigeordförande valdes Kajsa Viitamäki (Rödgröna listan). Viitamäki har 2023 fungerat som socialpolitiskt ansvarig och vice-ordförande i Åbo Akademis Studentkårs styrelse och kommer nu att fortsätta arbetet inom Studentkåren som ordförande för ÅAS högsta beslutsfattande organ.

– Jag vill leda ett aktivt och engagerat fullmäktige där beslutsfattande görs med omsorg och respekt för varierande perspektiv, konstaterar Viitamäki.

Resten av presidiet består av första vice ordförande Jens Sabel (FNT-listan) och andra vice ordförande Angelica Loo (Gemensamma Vasa).

Till vice ordförande för ÅAS ekonomidirektion valdes Max Lydman och Felix Nygård valdes till studerandemedlem. Jarkko Kaplin och Riina Forsman kommer att fortsätta som expertmedlemmar i ekonomidirektionen. Ekonomidirektionen förvaltar Studentkårens fastigheter och placeringar.

Från vänster till höger: Jens Sabel, Amanda Byskata, Niko Sandberg, Kajsa Viitamäki, Jonne Kunnas, Emilia Melén, Oscar Björkell och Angelica Loo. Foto: ÅAS bildbank, Mari Frelander

För mer information
Veera Gustafsson
Generalsekreterare
Åbo Akademis Studentkår
tfn. 02 215 4652
gs@studentkaren.fi