Skippa navigering

ÅAS uttalande om beslutet att säga upp rektor Moira von Wright 

Nyhet — 3.11.2021

Åbo Akademis styrelse har på sitt möte 1.11 beslutat att säga upp Moira von Wright som rektor för Åbo Akademi.  

Oberoende av ändringar i Akademins ledning fortsätter Studentkåren sitt arbete som intressebevakare för sina medlemmar och fortsätter samarbetet med Akademins ledning och fakulteterna för en välfungerande studievardag. 

Det är viktigt att hela universitetssamfundet tillsammans reflekterar över de problemen som finns vid universitetet och för en öppen dialog med varandra över hur dessa kan lösas. För att en förbättring ska kunna ske, måste först orsakerna till missnöje identifieras.  

För studerande är tydlig vardagskommunikation fortsatt det viktigaste för att kunna klara av studierna och känna sig välkomna tillbaka till campus. ÅAS arbetar gärna tillsammans med den nuvarande ledningen för att utveckla kommunikationen om såväl reformer som vardagsrutiner så att studenterna kan känna sig delaktiga och vet vad som är på gång.  

 Åbo Akademis Studentkår vill tacka Moira von Wright för samarbetet under de gångna åren. 

För mer information: 

Joonas Karlsson 

Styrelseordförande 

Åbo Akademis Studentkår

+358 50 401 3524