Skippa navigering

ÅAS söker generalsekreterare för föräldraledighetsvikariat

Nyhet — 12.12.2023

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) är ett offentligrättsligt samfund med drygt 5 200 medlemmar i Åbo och Vasa. ÅAS fungerar som intresse- och serviceorganisation för studerande vid Åbo Akademi och de föreningar som verkar inom studentkåren. ÅAS söker nu generalsekreterare för föräldraledighetsvikariat fr.o.m. 1.2.2024, eller enligt överenskommelse. Vikariatets placeringsort är Åbo. Anställningens längd är ungefär ett år.

Generalsekreteraren fungerar som chef för intressesektorns anställda samt ansvarar även för intresseverksamhetens ekonomi och verksamhet. Till uppgifterna hör vidare att vara handläggare och sekreterare för studentkårens styrelse och fullmäktige samt olika andra organ inom studentkåren. Dessutom ansvarar generalsekreteraren tillsammans med kansliet för relationerna till Åbo Akademis förvaltning och övriga samarbetspartner i Svenskfinland och på det nationella planet. Generalsekreteraren samarbetar tätt med verkställande direktören och är ansvarig för att studentkårens dagliga verksamhet är ändamålsenlig och fungerande. I arbetet ingår en del kvälls- och veckoslutsjobb samt arbetsresor inom Finland.

Vad vi förväntar oss av dig

  • Ledarskapsförmåga
  • Förmåga att förstå helheter och prioritera
  • Lämplig högskoleexamen
  • Stresstålighet och samarbetsförmåga
  • Utmärkt svenska, goda kunskaper i engelska och minst nöjaktiga kunskaper i finska
  • Kännedom om studentkårs- eller föreningsverksamhet
  • Ingående kännedom om ekonomi- och verksamhetsplanering

Kännedom om finsk högskolepolitik och verksamheten vid ett universitet räknas som en merit.

Mera information

Ansökningar med meritförteckning och löneanspråk skickas till studentkårens fullmäktigeordförande Ines Latvala (fo@studentkaren.fi) senast torsdagen 28.12.2023. Prövotid tillämpas. Tjänstens placeringsort är Åbo. ÅAS erbjuder möjlighet till distansarbete. Arbetstagarens grundlön är bunden till lönerekommendationerna i Kollektivavtal för studentkårer (löneklass IV). Intervjuer hålls medan ansökningstiden pågår, samt under vecka 1 och vecka 2, 2024. Studentkårens fullmäktige väljer den vikarierande generalsekreteraren i januari.

För mera information vänligen kontakta generalsekreterare Veera Gustafsson, tfn: +358 50 521 7140