Skippa navigering

ÅAS söker årsfestmarskalk för sin 105:e årsfest

Nyhet — 12.4.2023

Åbo Akademis Studentkårs årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2024 infaller årsfesten på lördagen den 17 februari 2024. Årsfesten ordnas i Åbo. 

Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete som påbörjas under hösten 2023. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera allt som har med årsfesten att göra. 

Kårstyrelsen har på styrelsemöte 07/23 den 29 mars 2023 beslutat att lediganslå förtroendeuppdraget som årsfestmarskalk 2024, samt att fastslå ett arvode på 500 €. Årsfestmarskalken väljs på styrelsemöte den 26.4.2023, och i samråd med årsfestmarskalken väljer styrelsen årsfestkommittén på hösten. 

Intresseanmälningar kan sändas till styrelsemedlem Amanda Byskata, samarbete@studentkaren.fi

Intresseanmälan till årsfestmarskalk kan skickas in fram till den 24.4.2023 kl. 23.59