Skippa navigering

ÅAS söker årsfestmarskalk för sin 104:e årsfest 

Nyhet — 26.9.2022

Åbo Akademis Studentkårs årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2023 kommer årsfesten att firas den 18 februari i Vasa.

Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete som påbörjas under hösten 2022. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera allt som har med årsfesten att göra.

Kårstyrelsen har på styrelsemöte 12/22 den 21 september 2022 beslutat att lediganslå förtroendeuppdraget som årsfestmarskalk 2023, samt att fastslå ett arvode på 500 €. Årsfestmarskalken väljs på styrelsemöte den 19.10.2022, och i samråd med årsfestmarskalken väljer styrelsen årsfestkommittén hösten.

Intresseanmälningar kan sändas till styrelsemedlem Esther Djupsund, esther@studentkaren.fi.

Intresseanmälan till årsfestmarskalk kan skickas in fram till den 17.10.2022 kl. 23.59.