Skippa navigering

ÅAS principer för tryggare rum

Nyhet — 27.4.2023

ÅAS vill fortsätta utveckla tryggheten på alla evenemang och inom den vardagliga verksamheten och tar därmed i bruk principerna för tryggare rum.

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 7/22 godkänt principer för tryggare rum för ÅAS verksamhet. Principerna för tryggare rum utgår ifrån alla individers rätt till utrymme, sakligt bemötande och integritet. Modellen för tryggare rum beskriver processen av individuellt och gemensamt ansvar. Principerna formulerar grundläggande sociala spelregler som ger plats åt alla att delta i alla typer av verksamhet. Det är önskvärt att alla beaktar dessa principer inom ÅAS verksamhet, föreningsverksamhet och i kontakt med medstuderanden. Tryggare rum gynnar alla.

Ifall man känner att en situation är obekväm och att man inte själv kan lösa situationen så uppmuntrar vi att alltid kontakta ansvarspersonerna på evenemanget.

ÅAS principer för tryggare rum

 • Respektera andras fysiska och psykiska integritet och självbestämmanderätt.
 • Kom ihåg att man inte kan veta var en annan persons gränser går utan att fråga.
 • Rör ingen utan tillåtelse.
 • Be vid behov också om utrymme för dig själv.
 • Avstå från att förlöjliga, håna, förnedra, åsidosätta eller förödmjuka andra med prat, beteende eller handlingar.
 • Avstå från att kommentera utseende, skvallra, eller upprätthålla stereotypier.
 • Behandla andra som du själv vill bli bemött.
 • Var öppen och lyssna – anta inte.
 • Gör inte antaganden på basen av utseende eller beteende. Anta inte någons sexuella läggning, kön, nationalitet, religion, värderingar, socioekonomiska bakgrund eller hälsa.
 • Ge utrymme så att andra kan delta i diskussionen, och behandla också känsliga ämnen respektfullt.
 • Lyssna och lär dig. Ta emot nya diskussionsämnen, personer och synvinklar utan fördomar.
 • Förhåll dig till nya saker och situationer som ett tillfälle att lära dig nytt och utvecklas.
 • Be om ursäkt ifall du har förolämpat någon, vare sig avsiktligt, eller oavsiktligt.
 • Visa respekt och håll dig saklig.

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) är en organisation vars verksamhet och evenemang följer principer för tryggare rum. Dessa principer fungerar som stöd för varje medlem i ÅAS, så att alla kan vara med och skapa en känsla av trygghet och respekt inom verksamheten. Principerna betonar alla individers ansvar att granska sitt beteende och att ingripa vid problematiska situationer.

ÅAS värderar jämlikhet, trygghet och respekt för alla. ÅAS principer för tryggare rum har skapats med dessa värderingar i åtanke:

 • Rätten till att vara sig själv och uttrycka sig själv
 • Rätten till det egna utrymmet
 • God diskussionskultur
 • Ökad trygghet för alla
 • Nolltolerans mot trakasserier och diskriminering av alla slag
 • Personligt och gemensamt ansvar

Så här kan dessa principer och värderingar fungera i praktiken:

 • Vi ger varandra rum att vara oss själva och att uttrycka oss själva.
 • Vi ger utrymme åt varandra. Vi respekterar varandras fysiska och psykiska gränser
 • Vi lämnar antaganden åt sidan och frågar istället artigt. Vi bör inte anta en persons kön, etnicitet, sexualitet, relationsform, utbildningsnivå, politisk orientering, språk, kultur, religion, hälsotillstånd eller andra personliga egenskaper.
 • Vi bör inte anta någonting om en person på basis av de ovannämnda egenskaperna
 • Vi främjar god diskussionskultur genom att lyssna på varandra, låta varandra bli hörda och genom att avstå från personliga påhopp.
 • Vi använder inte nedlåtande språk: vi avstår från användningen av rasistiska, sexistiska funkofobiska uttryck, vi använder inte heller dessa i skämt.
 • Ifall någonting går snett ber vi om ursäkt och gör bättre nästa gång.
 • Vi värnar om varandras trygghet: vi tar hand om varandra i alla tillstånd.
 • Om vi märker av att någonting opassande händer, ingriper vi, gärna tillsammans med en annan person, exempelvis kontaktpersonerna på ett evenemang.
 • Också då vi påtalar ett beteende vi upplever problematiskt gör vi det konstruktivt och respektfullt.
 • ÅAS tolererar inte trakasserier eller diskriminering av något slag. De som blivit utsatta ska alltid tas på allvar och få stöd.
 • Det kommuniceras klart externt och internt i vilka frågor man kan vända sig till trakasseriombuden.
 • Ifall du kontaktas med anledning av opassande beteende, ta till dig kritiken på ett konstruktivt sätt.

Alla inom gemenskapen har ett ansvar att agera enligt dessa principer och värderingar. Det är möjligt att förverkliga ett tryggare rum för alla då dessa principer följs i varje situation. Ingens beteende är perfekt och alla gör misstag men vi kan alltid lära oss av dem.