Skippa navigering

ÅAS målsättningar för digitaliseringen av utbildningen 

Nyhet — 15.6.2021

Coronapandemin har tvingat Åbo Akademis studerande och personal att anpassa sig till distansundervisning i mycket högre grad än tidigare. På hösten får vi förhoppningsvis återvända till campus men digitala lösningar är här för att stanna.

Digitaliseringen i sig löser inte alla problem men den kan användas som ett stöd för att utveckla jämlik och tillgänglig undervisning. Möjligheten att delta på distans mellan Åbo och Vasa campus, samt att kunna delta hemifrån när man är sjuk, ska finnas kvar efter att pandemin är över. Vi på ÅAS har samlat våra tankar om digitaliseringen av utbildningen till fem punkter som vi anser vara prioritet för att studievardagen ska fungera.

1) Allt kursmaterial ska finnas digitalt.

2) Stödfunktioner som studiepsykolog och studierådgivare ska finnas tillgängliga digitalt vid behov.

3) Informationen som nu finns utspridd i Peppi och studiehandboken ska finnas integrerad.
Studerande ska bara behöva ”logga in på ÅA” för att hitta relevant vardagsinfo. Nu är det oklart vad som finns på intran, i mejlen, eller i något annat verktyg.

4) Digitalisering ska vara stöd för lärande, ingen ska tvingas att endast studera hemifrån.
Pedagogiken ska prioriteras framom tekniken, utgångspunkten i kurserna ska vara lärandet. Lösningarna ska också passa studerande med funktionsvariationer. En specialpedagog med expertis inom högskoleutbildning bör konsulteras i planeringen för att de här aspekterna säkert ska beaktas.

5) Jämlika studier; man kan inte förutsätta att alla har tillgång till egen dator med nätförbindelse, eller möjlighet att studera hemifrån. Datasalar behövs också i framtiden.