Skippa navigering

ÅAS 102 årsfest inhiberad

Nyhet — 19.8.2021

ÅAS har följt med det rådande läget och beslutat att ÅAS 102 årsfest den 24 september 2021 inte kan ordnas.

Vi anser att det inte är möjligt att ordna årsfesten på ett säkert och ansvarsfullt sätt i det rådande pandemiläget.

ÅAS 103-årsfesten ordnas enligt tradition den 19 februari 2022 i Åbo ifall läget tillåter.