Skippa navigering

ÅA uppdaterar universitetets varumärke – sök till referensgruppen 

Nyhet — 7.3.2023

Under våren 2023 inleder Åbo Akademi arbetet med att uppdatera universitetets varumärke. Nu söker vi två studentrepresentanter för en referensgrupp.

Vi söker två studerande som är intresserade att delta i en referensgrupp, för att bidra med studerandeperspektiv gällande ÅA:s varumärke. Under projektets gång kommer personal och studerande att involveras, samt externa samarbetsparter höras. Referensgruppens arbete pågår under hela 2023 och antalen möten är max. 1–2/ månad. Anmäl ditt intresse om du vill delta i ett spännande och viktigt arbete!

Fritt formulerade intresseanmälningar kan skickas till ÅAS styrelsemedlem Amanda Byskata (samarbete@studentkaren.fi) fram till tis 14.3 kl. 23.59.