Skippa navigering

Studeranderegister och transstuderanden: Inte alltid vänner

Blogg — 27.9.2023

Könsminoriteter är utsatta inom många aspekter av vardagen, och studeranderegistren är inte ett undantag.

Transstuderanden riskerar att bli felkönade eller ”outed”, alltså ofrivilligt avslöjade som trans, på grund av informationen som är tillgänglig via Peppi, bland annat genom att tilltalsnamnet endast kan väljas bland de juridiska namnen och inget ”manuellt” namn kan läggas till. Medan det är förståeligt att ens peppiprofil bör reflektera informationen i befolkningsregistret, är det också beklagligt att studeranden vid vårt universitet kan bli utsatta för felköning och dödnamn, alltså namnet en blivit tilldelas vid födseln, på grund av ett register som ska vara ett verktyg och en hjälpreda.

ÅAS har under sommaren skrivit under ett ställningstagande emot studeranderegistrens diskriminering mot könsminoriteter. Detta ställningstagande gjordes tillsammans med studentkårerna vid Aalto universitet, Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan, Uleåborgs universitet och Lapplands universitet, samt Finlands Studentkårers Förbund. Studieregistren i fråga är Peppi och Sisu.

Problemet med Peppi är att informationen är bunden till befolkningsregistret, som härleder information om kön från endast personsignum. Det innebär att Peppis tre könskategorier – man, kvinna, okänd – endast reflekterar det kön som tilldelades vid födseln, eller ifall den informationen inte är tillgänglig, exempelvis i vissa fall med utbytesstuderanden som inte har fullständiga finländska personsignum. Det här registret är binärt, och det är inte bara beklagligt utan också omodernt. Det som krävs för att nå förändring är lobbning på nationell nivå.

Studentexpeditionen är på transstuderandes sida

ÅAS har diskuterat med studentexpeditionen vid Åbo Akademi, som är den närmaste kontakten för transstuderanden som eventuellt vill korrigera eller uppdatera information i sin Peppi. Medan det finns sådant som inte kan korrigeras på grund av begränsningar från Peppi och befolkningsregistret, så är det inte hopplöst. Personalen vid studentexpeditionen vill att transstuderanden ska känna sig trygga nog att fråga om hjälp och stöd i dessa ärenden, och i och med det har en intrasida riktad till just transpersoner vid Åbo Akademi skapats. Den hittas via den här länken, eller på intranätet med rubriken Transperson i studierna.

ÅAS har dessutom jobbat för att få med ärendet om transpersoners diskriminering i Finlands Studentkårers Förbunds verksamhetsplan och policypapper för att fortsätta lobbningen på nationell nivå.

ÅAS jobbar för jämlikhet på campus och i studielivet, och det innebär inkludering av könsminoriteters behov och en stärkning av allas rätt att vara accepterade och trygga på campus. Många av oss tar för givet att informationen om oss i alla register är korrekt, men det är ingen självklarhet.

Vidare läsning:

Transperson i studierna

Ida Parkkinen, Studeranderegistret diskriminerar könsminoriteter – vi kräver åtgärder av universitetet

ÅAS uttalande om transpersoners rättigheter

Att vara transperson i EU – en jämförande analys av resultat från undersökningen om hbt‑personer i EU