Skippa navigering

Studerande behöver campusnärvaro och flexibilitet, inte en övergång till distansstudier! 

Blogg — 7.10.2021

Studentkåren lobbar för flexibla studier där studerande själv kan välja hur, när, och var de studerar, beroende på livssituation, hälsa och annat som påverkar vardagen. Digitaliseringen i sig löser inte alla problem men den kan användas som ett stöd för att utveckla jämlik och tillgänglig undervisning.

Måndagen den 4.10 ordnade Åbo Akademi ett stormöte om fastighetsplaner. På mötet presenterades visioner om akademikvarteret i Åbo samt de ekonomiska realiteterna som påverkar utrymmena redan nu. Axelia, Gadolinia och Blåkulla är exempel på fastigheter som ÅA blir av med redan i årsskiftet. Varje fakultet är tvungna att se över sina utrymmen och hitta lösningar som är ekonomiskt hållbara.

Utbildningen ska inte flytta till webben

Under stormötet nämndes att Studentkåren vill ha mera distansundervisning och att utrymmesanvändningen bland annat därför behöver ses över. Det stämmer att Studentkåren lobbar för mera distansundervisning men det är bara en bit av en stor kaka. På Åbo Akademi studerar ca 5000 personer som alla är i olika livssituationer och har olika sätt att lära sig och olika behov i vardagen. Vad Studentkåren lobbar för är flexibla studier där studerande själv kan välja hur, när, och var de studerar, beroende på livssituation, hälsa och annat som påverkar vardagen. De digitala verktyg som utvecklats under pandemin kan möjliggöra detta.

Digitaliseringen i sig löser inte alla problem men den kan användas som ett stöd för att utveckla jämlik och tillgänglig undervisning. Möjligheten att delta på distans mellan Åbo och Vasa campus, samt att kunna delta hemifrån när man känner sig lite snuvig, ska finnas kvar efter att pandemin är över. Ändamålsenliga och tillräckliga utrymmen för både studier och för föreningsverksamhet är lika viktiga efter pandemin som de var före pandemin. Behovet av socialt umgänge har inte försvunnit utan snarare har pandemin visat hur viktigt social kontakt är för individens välmående.

ÅA bör kartlägga studenternas behov och önskemål

ÅA har gjort en undersökning om personalens tankar för arbete efter pandemin. En motsvarande undersökning om studerandes önskemål gällande studievardag och utrymmen borde också göras av ÅA. Då ett universitet ställs inför utmaningar ska dessa lösas med hjälp av faktabaserad kunskap, undersökningar visar att studerande som tillhör en gemenskap och mår bra studerar snabbare och når bättre resultat. Studeranden ska även i framtiden ha rätt till och möjlighet att studera på campus, att umgås och att koppla av på campus, även om utbildningen digitaliseras och hybridmodeller utvecklas.

Föreningarna är en otroligt stor resurs för ÅA och föreningarna gör ett stort jobb i att skapa den gemenskap som ÅA är känd för. Studielivet i Åbo och Vasa är en av de största orsakerna man söker sig till Åbo Akademi. Vi har inte råd att ytterligare skära ner i den här resursen. Besparingar på kort sikt kan ha ödesdigra följder för oss studerande. Vi vädjar till ÅA att ta studenternas behov av utrymmen på allvar, både studieutrymmen och föreningsutrymmen behövs nu och alltid.

Joonas Karlsson
Styrelseordförande
Åbo Akademis Studentkår