Skippa navigering

Kårvalet – din möjlighet som studerande att påverka ditt universitet

Blogg — 24.10.2023

Banderoller och kandidataffischer dekorerar i bägge Åbo Akademis campus och inlägg på diverse sociala medier berättar om vad som komma skall: det nalkas Kårval och det hoppas jag ingen gått miste om.

Jag minns under mitt andra studieår när jag blev kontaktad av en äldre studerande från samma utbildningslinje och blev tillfrågad om jag var intresserad av att ställa upp i Kårvalet. Då visste jag inte vad jag gav mig in på, men ställde trots allt upp med tanken om att det i bästa fall blir en bra erfarenhet och i värsta fall en rolig historia för framtiden. Det hela resulterade i en suppleantplats i ÅAS fullmäktige.

Sedan dess har jag gått från suppleant till ordinarie medlem och är nu även medlem i kårvalsnämnden, vilket ger mig äran att vara med och ordna Kårvalet i år. Tack vare dessa erfarenheter kan jag äntligen säga att jag har koll på vad Kårvalet är och varför det är viktigt. Bättre sent än aldrig, kan man säga.

När jag då pratat med mina vänner märker jag att de har lika bra koll som jag hade för två år sedan. Tyvärr har de flesta studerande inte tillräckligt bra koll på vad Kårvalet är och vad deras röst innebär i praktiken. Därför tänkte jag här snabbt gå igenom vad Kårvalet är och varför det är viktigt att rösta.

Vad är Kårvalet?

Kårvalet ordnas vartannat år och då väljer medlemmarna av Åbo Akademis Studentkår ett kårfullmäktige för de kommande två åren. Studentkårens fullmäktige är det högst beslutande organet inom ÅAS och får ta beslut om exempelvis riktlinjer och budget samt att de årligen utser en styrelse och bevakar dess arbete.

Varför ska jag rösta?

”Om du inte röstar får du inte klaga” är en fras som trots sin negativa ton är mycket sann. Genom att rösta i kårvalet, har du möjligheten att rösta fram en kandidat som jobbar för de saker du tycker är viktiga. Om det då är att förbättra studieutrymmen, utöka lunchpausens längd eller jobba för ett grönare ÅAS.

Tyvärr har röstningsprocenten ofta varit låg i Kårvalet. Rekordet på valdeltagande gjordes 2017 när 32,04 % av studentkårens medlemmar gjorde sin röst hörd. 2021 röstade enbart 21,35 %. Detta betydde att bara lite mer än en femtedel av de röstberättigade tog beslutet för resten av studentkårens medlemmar. Coronan kan delvis ses som boven i dramat, men detta förändrar inte att rekordet innebar att enbart en tredjedel av de röstberättigade röstade.

Drömmen vore förstås att över hälften skulle rösta i kårvalet i framtiden, men månne vi inte kan lyckas med ett valdeltagande på 30 % i år?

Använd din röst i Kårvalet för att föra fram det du tycker är viktigt!

– Tanja Holmlund
Kårvalsnämnden