Skippa navigering

Känner du dig utmattad eller trött inför studiestarten? 

Blogg — 13.9.2021

Känner du att det känns jobbigt att studierna börjar, hänger du efter i studierna eller funderar du kanske på att ta mellanår?  

Om det känns tungt inför studiestarten så finns det hjälp och stöd att få. Vi har sammanställt en lista med svar på frågor med länkar, kontaktuppgifter och annat som kan vara bra att ta i beaktande. 

Har du tänkt på att ta mellanår? 

Finlands studentkårers förbund har sammanställt en blogg om vad som är bra att beakta om du tänker ta ett mellanår, så vi rekommenderar att du läser igenom den före du tar ett beslut! 

Är det dumt att sluta studera p.g.a. corona?  

Före du bestämmer att avbryta studierna ska du fundera om det är smartast att göra någon viss kurs eller helhet klar. Kolla t.ex. med studiehandledare eller egenlärare vad som är viktigast att få färdigt ifall du nån gång besluter att fortsätta studera. Det kan också vara vettigt att göra klart ett visst antal poäng så ditt nuvarande huvudämne kan räknas som ett kort eller långt biämne i en kommande examen. 

Vi rekommenderar att ta kontakt med studiepsykologen för att diskutera vardagen och vad du vill göra på sikt. 

Var får man stöd för läs- och skrivsvårigheter? 

Kontakta din fakultets studierådgivare

Finns det möjlighet att söka stöd för uteblivet studiestöd p.g.a. tvångsstängning av kurser och praktik? 

Om universitetet inte har ordnat kurser p.g.a. pandemiläget så är det en godtagbar orsak till långsammare studietakt och FPA betalar ut studiestödet som normalt bara man kontaktar dem om saken. 

Hur får jag sjukledigt för depression?

På FPA:s sidor finns information gällande stöd under sjukdom. Kontakta studinfo@abo.fi gällande avbrottet i studierna. 

Vad kan man göra om man märker att det blir för mycket uppgifter till exempel halvvägs in i kursen? 

Kontakta din föreläsare för att fundera hur det lönar sig att göra, och studierådgivaren om du undrar vilken kurs som är viktigast att få gjord för att komma vidare i studierna. Under en pandemi är det helt okej att kolla vad som är absoluta minimi för att komma igenom kurser. 

I vilka frågor kan man vända sig till studentkåren för hjälp? 

Det finns egentligen inget tema man inte skulle kunna vända sig till oss med. Vi kan hjälpa hitta rätt person på ÅA eller annanstans som kan hjälpa dig. 

Har studentkåren en representant som kan hjälpa när man behöver stöd i FPA-frågor, eller info om vart man kan vända sig i tvister med FPA? 

ÅAS studentombud Petra Lindblad är anställd med tystnadsplikt som hjälper studerande hitta rätt stöd och information, hon kan också hjälpa fundera hur man kan lösa problem med FPA. 

Via studiestod@abo.fi når du de anställda på ÅA som kan hjälpa reda ut t.ex. vilken info från ÅA:s register som FPA behöver. 

Vem kan man kontakta om osakligt bemötande av föreläsare? 

Studentkåren har två trakasseriombud som arbetar med bl.a. dessa frågor. Deras kontaktuppgifter hittar du här

ÅA:s info för studerande som blir osakligt bemötta eller trakasserade hittar du här

Vem kan man kontakta angående överdriven arbetsmängd (mer än det som kursen kräver officiellt) och som inte avhjälps efter diskussion med föreläsaren i fråga? 

Efter diskussioner med föreläsaren så lönar det sig att kontakta ämnesansvariga professorn. Ifall situationen inte löser sig så lönar det sig att kontakta fakultetens dekan. I dessa frågor hjälper även studentkårens studentombud. 

Övrig information som kan vara bra att ha 

  • Föreningen för studerandes mentala hälsa Nyyti ordnar chattar på svenska och har mycket bra material på sina sidor
  • Studenthälsans service och tidsbokning 
  • Det är bra att vara i kontakt genast då man känner att man behöver vård, köerna är långa till vissa tjänster. 
  • På studiepsykologernas sida finns många råd för smidiga studier. 
  • Ekonomiskt stöd från församlingarnas diakoni:
    Alla har möjlighet att vid behov få stöd av den lokala församlingens diakoni i en kris, man behöver inte vara ev. lut.-medlem, det räcker att man för tillfället bor på orten. Förutom ekonomiskt stöd kan diakonerna också ge råd om andra stödformer och hjälp om hur man sköter kontakt med olika myndigheter. Mera information om Åbo svenska församling. Mera information om Vasa svenska församling.
  • Samtalsstöd från studentprästerna kan man få på båda orterna: Åbooch Vasa 
  • Uppsökande ungdomsverksamhet Åbo 
  • Uppsökande ungdomsverksamhet Vasa