Skippa navigering

Hur ska jag orka? Stöd för studerande

Blogg — 9.2.2022

Har du svårt att klara av vardagen och studierna? Finns det några problem du behöver hjälp med, men inte vet vem du ska vända dig till? 

Om det känns tungt just nu, finns det hjälp och stöd att få. Här har vi sammanställt en lista med svar på frågor med länkar, kontaktuppgifter och annat som kan vara bra att ta i beaktande.  

Har du tänkt på att ta mellanår?  

Finlands studentkårers förbund har sammanställt en bloggtext om vad som är bra att beakta om du tänker ta ett mellanår, så vi rekommenderar att du läser igenom den före du tar ett beslut!  

Kan jag sluta studera p.g.a. corona?   

Ja, det är möjligt. Före du bestämmer att avbryta studierna ska du fundera om det är smartast att göra någon viss kurs eller helhet klar. Kolla t.ex. med studiehandledare eller egenlärare vad som är viktigast att få färdigt ifall du nån gång besluter att fortsätta studera. Det kan också vara vettigt att göra klart ett visst antal poäng så ditt nuvarande huvudämne kan räknas som ett kort eller långt biämne i en kommande examen.  

Vi rekommenderar att ta kontakt med studiepsykologen för att diskutera vardagen och vad du vill göra på sikt.  

Lider du av mental ohälsa och har svårt att klara av vardagen, kan du vända dig till Studenthälsan

Var får man stöd för läs- och skrivsvårigheter?  

Kontakta din fakultets studierådgivare.  

Finns det möjlighet att söka stöd för uteblivet studiestöd p.g.a. tvångsstängning av kurser och praktik?  

Om universitetet inte har ordnat kurser p.g.a. pandemiläget så är det en godtagbar orsak till långsammare studietakt och FPA betalar ut studiestödet som normalt bara man kontaktar dem om saken.  

Hur får jag sjukledigt för depression? 

På FPA:s sidor finns information gällande stöd under sjukdom. Kontakta studinfo@abo.fi gällande avbrottet i studierna.  

Vad kan man göra om man märker att det blir för mycket uppgifter till exempel halvvägs in i kursen? 

Kontakta din föreläsare för att fundera hur det lönar sig att göra, och studierådgivaren om du undrar vilken kurs som är viktigast att få gjord för att komma vidare i studierna. Under en pandemi är det helt okej att kolla vad som är absoluta minimi för att komma igenom kurser.  

I vilka frågor kan man vända sig till Studentkåren för hjälp?

Det finns egentligen inget tema man inte skulle kunna vända sig till oss med. Vi kan hjälpa hitta rätt person på ÅA eller annanstans som kan hjälpa dig.  

Har Studentkåren en representant som kan hjälpa när man behöver stöd i FPA-frågor, eller info om vart man kan vända sig i tvister med FPA?  

ÅAS studentombud Petra Lindblad är anställd med tystnadsplikt som hjälper studerande hitta rätt stöd och information. Hon kan också hjälpa fundera hur man kan lösa problem med FPA.  

Via studiestod@abo.fi når du de anställda på ÅA som kan hjälpa reda ut t.ex. vilken info från ÅA:s register som FPA behöver.  

Vem kan man kontakta om osakligt bemötande av föreläsare?  

Studentkåren har två trakasseriombud som arbetar med bl.a. dessa frågor. Deras kontaktuppgifter hittar du här.  

ÅA:s info för studerande som blir osakligt bemötta eller trakasserade hittar du här.  

Vem kan man kontakta angående överdriven arbetsmängd (mer än det som kursen kräver officiellt) och som inte avhjälps efter diskussion med föreläsaren i fråga?  

Efter diskussioner med föreläsaren så lönar det sig att kontakta ämnesansvariga professorn. Ifall situationen inte löser sig så lönar det sig att kontakta fakultetens dekan. I dessa frågor hjälper även Studentkårens studentombud, Petra Lindblad.  

Håller du på att falla av studierna? Information om projektet Nystart! 

Projektet Nystart! vill stödja studerande och förebygga att studierna fördröjs eller avbryts. Det kan finnas flera anledningar till varför orket eller motivationen tar slut i vardagen och studierna. Nystart! fångar upp studeranden med stödbehov och hjälper dem vidare.  

Just nu ordnar Nystart! uppsökandeverksamhet, en pilot med kursassistenter I några kurser under våren och studiecirklar. Här kan du ta kontakt med Nystart! som hjälper dig vidare, beroende på vilket behov du har. Om du har frågor om projektet Nystart!, kontakta projektkoordinator Kia Ikonen  

Behöver du verktyg och motivation för att klara av studievardagen? Information om projektet VERNA 

Projektet VERNA ordnar webbinarier, utbildningar, kaffekvarter och studiecirklar. Målet med projektet är att stärka studerandes egna resurser och tilliten till den egna förmågan i studielivet. VERNA är ett samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia, samt studerandekårerna Åbo Akademis Studentkår och Novium. För mer info, kontakta projektledare Dana Björkström-Jung

Övrig information som kan vara bra att ha  

  • Vem ska jag kontakta i olika ärenden? Klicka här för att komma till ÅA:s stödsida på Intran.  
  • Föreningen för studerandes mentala hälsa Nyyti ordnar chattar på svenska och har mycket bra material på sina sidor.  
  • Studenthälsans service och tidsbokning. Det är bra att vara i kontakt genast då man känner att man behöver vård, köerna är långa till vissa tjänster.  
  • På studiepsykologernas sida finns många råd för smidiga studier.  
  • Ekonomiskt stöd från församlingarnas diakoni: 
    Alla har möjlighet att vid behov få stöd av den lokala församlingens diakoni i en kris, man behöver inte vara ev. lut.-medlem, det räcker att man för tillfället bor på orten. Förutom ekonomiskt stöd kan diakonerna också ge råd om andra stödformer och hjälp om hur man sköter kontakt med olika myndigheter. Mera information om Åbo svenska församling. Mera information om Vasa svenska församling
  • Samtalsstöd från studentprästerna kan man få på båda orterna: Åbo och Vasa  
  • Uppsökande ungdomsverksamhet Åbo  
  • Uppsökande ungdomsverksamhet Vasa