Skippa navigering

Vänd dig till studenthälsan också då du behöver remiss till en gynekolog

Blogg — 28.3.2024

Om man som studerande behöver tid till en gynekolog, hur gör man då?

Det beror på vilket ärende man har, hur gammal man är, på vilken ort man är skriven och om man är utbytesstuderande eller examensstuderande.

Studenthälsans (SHVS) service och vård finns till för alla examensstuderande (inte utbytesstuderande). SHVS har inte gynekologer anställda mera efter social- och hälsovårdsreformen men den vägen får du vid behov remiss till specialistläkare som t.ex. gynekolog.

SHVS har tidsbokning som görs via bedömning av vårdbehov. Det innebär att en hälsovårdare via telefon eller chatt ställer frågor och bedömer vilken typ av vård du behöver. Mer info här.

Bedömningen av vårdbehovet kan leda till att du får tid till en allmänläkare, om dina besvär anses kunna skötas av en allmänläkare. Du har rätt att be om och få tid till en kvinnlig läkare om du inte känner dig bekväm med att gå till en man.

En remiss till gynekolog från SHVS innebär att du får en tid från välfärdsområdet. Kön till gynekologtider brukar inte vara längre än 2–3 månader. I Åbo är det Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha), i Vasa Österbottens välfärdsområde.

Ibland har SHVS långa köer men det är din rätt som studerande att få vård där, så var i kontakt genast då behov uppstår.

Om ditt ärende gäller gynekologbesök kopplat till preventivmedel och du är under 25 får du gratis preventivmedel via din hemkommun, detta gäller både de som är skrivna i Åbo och i Vasa.

Är du skriven på en annan ort kollar du upp om den orten erbjuder motsvarande service. I Åbo är preventivrådgivningen också gratis två år efter att man fött barn.

Utbytesstuderande får vård via välfärdsområdet och den egna hälsostationen.

Den här texten är ett försök att beskriva tjänsterna och din rätt till vård så enkelt som möjligt. Om du har fler frågor eller erfarenheter av att detta inte fungerar, var gärna i kontakt med studentombud Petra Lindblad som är den bland våra anställda som jobbar med välmåendefrågor; petra@studentkaren.fi