Skippa navigering

Framtidsångest eller oändligt med möjligheter?

Blogg — 12.11.2021

Hela mitt liv har jag haft en plan, en plan för vad jag ska studera, vad jag ska göra och vad jag ska bli “när jag blir stor”. Här om veckan fick jag frågan “vad ska du bli när du blir stor?” och mitt svar blev något otydligt för när jag började fundera så blev svaret att jag faktiskt ännu inte vet. Det känns som att ju fler dörrar och alternativ som har öppnats, desto mer osäker har jag blivit på vad jag faktiskt vill göra. Man kan fråga sig om det handlar om framtidsångest, eller om det beror på att jag fått större insikt i alla olika möjligheter som finns och att jag nu bara måste välja mellan dessa.

Ens karriär kan upplevas som en viktig och stor del av ens liv. Man går gymnasiet och skriver kanske studenten för att komma in på en tredje stadiets utbildning – i mitt fall universitet – var man sedan kämpar med sina studier med målet att bygga en framtida karriär. Ofta när man tänker på ordet karriär tänker man kanske framtid och arbete i form av en stege var man tar sig högre upp, eller att man ska bli något stort och ha en bra arbetsposition. Den svenska definitionen av ordet karriär beskrivs enligt Svenska akademins ordlista som; ”vinna, snabb befordran, stiga i graderna, i högsta fart framåt”. En beskrivning som enligt mig inte är den bästa. Om man däremot tar det engelska ordet “career” så definieras det som ”livslång yrkeslivsutveckling”, vilket jag tycker är ett mycket bättre sätt att se på sin egen karriär.

Jag själv studerar till klass- och speciallärare, vilket är ett väldigt tydligt yrke och med min utbildning finns det en tydlig karriär. För andra utbildningar kan det vara motsatsen, de ger oändligt med möjligheter med många öppna dörrar, men frågan är om man upplever att man fått färdigheter för ett tydligt yrke att utveckla sin karriär i? Och är denna ovissa känsla av oändligt med möjlighet något som kan leda till osäkerhet och framtidsångest? “Du kan bli vad du vill, alla dörrar är öppna”. Det är viktigt att du kan sätta din kunskap i en kontext, det är viktigt att du genom din kunskap får möjlighet att bilda erfarenhet och det är viktigt att reflektera över sig själv och sin karriär.

För om vi följer den engelska definitionen, som jag gärna vill framhäva, så är karriär inte bara det som komma skall, det är även det du redan har upplevt, val du gjort, kunskap du tagit till dig och erfarenheter från hela ditt liv. Karriär är med andra ord allt du varit med om och gjort sedan du föddes och fram tills idag. Vart vill jag komma till med detta? Jo, att det är viktigt att inte bara blicka framåt, det är minst lika viktigt att reflektera och se bakåt på olika val du gjort samt varför du är där du är idag. Tänk dig att karriär är som ett tåg, du kan alltid blicka tillbaka till vilket tåg du redan åkt och varför du klev på just det tåget, men du kan inte hoppa på ett tåg som redan gått.

Ta en paus i läsandet här och fundera på följande:

Vad och vem har påverkat dina val?

Vad har varit viktigt för dig i dina val?

Hur ser du på din egen framtid?

Vart vill du komma och hur når du dit?

Jag själv ser på min framtid som att jag har oändligt med möjligheter. Jag kan arbeta med det jag vill och jag har haft möjlighet att studera i en för mig lämplig takt. Men jag kan också föreställa mig en viss stress av att studietempot ökar, kraven blir högre samtidigt som möjligheterna är oändliga kan det snarare kännas som framtidsångest. För dig som känner att du vet vad du vill, fortsätt på den goda väg du är, och för dig som känner igen dig i det andra alternativet så vill jag lyfta fram ytterligare en möjlighet för att diskutera din karriär. En möjlighet som kanske kan hjälpa och stödja för de som inte alls vet, eller också får de som har ett mål men vill få stöd i att nå det målet. Arbetsforum har tjänster som stödjer studerande i karriärvägledning. Det är viktigt att inte bara stirra blint framåt på sin plan, utan också att hålla ögonen öppna för de möjligheter som uppstår i vardagen och på vägen. Så ta vara på de chanser och möjligheter som kommer i stunden, allt behöver inte vara planerat.

Mer information om arbetsforums tjänster hittar du här.