Skippa navigering

EU-valet 2024: Europas framtid ligger i era händer

Blogg — 17.5.2024

Har du stenkoll på EU eller känner du att du inte riktigt vet eller bryr dig? Oavsett din kunskapsnivå har du kanske märkt att det i år är dags för EU-val.

I EU-valet väjer vi 15 ledamöter till Europaparlamentet (EU-parlamentet), ofta kallade meppar (Member of the European Parliament = MEP) som har till uppgift är att företräda folkets intressen när EU stiftar sina lagar och se till att andra EU-institutioner fungerar demokratiskt. Kort förklarat är EU-parlamentet ett av EU:s två lagstiftande organ och tillsammans med företrädarna för medlemsländernas regeringar i rådet är parlamentet ansvarigt för att anta unionslagstiftning. EU-parlamentet ansvarar även för att anta EU:s årliga budget. 

EU-parlamentet har således en mycket viktig roll inom EU och EU-valet är din chans att påverka genom att rösta in finska ledamöter. I EU-valet fungerar hela Finland som ett valområde och de som väljs in företräder därför hela Finland och du kan välja att lägga din röst på den kandidat du vill. 

Röstning 

För att rösta i EU-valet krävs endast att du är finsk medborgare och att du senast på valdagen fyllt 18 år. Du kan rösta både i Finland och utomlands utan att behöva registrera dig på förhand. Om du inte är finsk medborgare men medborgare i ett annat EU-land och är fast bosatt i Finland kan du också rösta 

Förhandsröstningen i Finland börjar den 29 maj 2024 och slutar den 4 juni 2024. På valdagen den 9 juni 2024 får de röstberättigade endast rösta i sin egen vallokal. Röstning sker i den vallokal som står på det röstkort som du får hemskickat före valet. På valdagen har vallokalerna öppet kl. 9.00–20.00. 

Du kan också förhandsrösta utomlands. Förhandsröstningen utomlands börjar den 29 maj 2024 och slutar den 1 juni 2024. Här hittar du listan på var du kan rösta utomlands.

Du kan även brevrösta genom att beställa brevröstningshandlingar i förväg. Du hittar mera information på vaalit.fi.

Varför rösta? 

Valdeltagandet i EU-valet i Finland brukar vara på den lägre sidan men EU-valet är din chans att påverka Europas framtid. EU-valet kommer påverka dig i allra högsta grad och du har flera goda orsaker till att använda din röst. Ungefär 40 av den årliga lagstiftning som sker i Finland har sin grund i EU-beslut. Eftersom EU-parlamentet är ett av EU:s två lagstiftande organ har du alltså möjlighet att påverka också lagstiftningen i Finland genom att rösta i EU-valet. 

Några frågor som kommer vara högst aktuella under de kommande 5 åren är klimat, säkerhetspolitik och teknologi. Om du anser att de här frågorna är viktiga för dig har du alltså all orsak att använda din röst. Europas och Finlands framtid kommer formas av de beslut som tas, använd din röst annars bestämmer andra åt dig. 

Valkompass 

Om du vill kolla vilken kandidat som tycker som dig i olika frågor kan du fylla i en valkompass, exempelvis YLE:s eller någon annan. Här hittar du YLE:s valkompass.