Skippa navigering

Det ska kännas tryggt för alla att studera och jobba på ÅA

Blogg — 23.6.2022

Sexuella trakasserier har diskuterats mycket i Finland de senaste veckorna och nu även gällande Åbo Akademi. Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) oroar sig för att linjedragningen i det aktuella fallet, och sättet på vilket ärendet kommunicerats skapar en känsla av otrygghet hos våra medlemmar. Agerandet just nu ger ett intryck av att det inte är värt att anmäla situationer där man blivit felbehandlad. Att anmäla trakasserier och osakligt bemötande måste alltid kännas tryggt och som något som är värt att göra.

Vi kräver mera av Åbo Akademi. Vi vill att ÅA, inte bara på papper och i fina ord, möjliggör en vardag där alla känner sig trygga och där man kan lita på att varje fall av anmälda trakasserier tas på allvar och hanteras på ett sakligt sätt. Det är även ytterst viktigt att man känner till vad som görs efter en anmälan, vem som sköter utredningen och vad åtgärderna blir.

ÅA har valt att tolka att de aktuella trakasserierna inte kräver åtgärder då de skett utanför personalens arbetstid. Vi på ÅAS är oroliga för vad detta ger för signal åt studerande. Skulle ÅA också välja att inte göra något i en situation där osakligt bemötande sker mellan personal och studerande på ett evenemang kvällstid? ÅAS anser att det krävs tydliga regler och en öppen diskussion om hur dylika situationer hanteras. Det är värdefullt att studerande och personal till exempel kan ha julfest tillsammans, den här sortens gemenskap ska inte gå förlorad.

ÅAS har två trakasseriombud som stöder i situationer där man känner sig osakligt bemött. Trakasseriombuden har tystnadsplikt och det är upp till studerande som kontaktar hur de hjälper att lösa situationen. ÅAS har två kontaktpersoner på alla evenemang, man kan meddela dem, också anonymt, om man känner sig obekväm med något i arrangemangen eller med en annan deltagares beteende.

ÅAS utbildar kontinuerligt specialföreningarna i hur man motverkar trakasserier och reder ut konflikter. ÅAS stödmaterial, till exempel en studielivsguide, hjälper föreningarna att göra verksamheten så inkluderande och välkomnande som möjligt. ÅAS accepterar inga former av osakligt bemötande, trakasserier eller diskriminering. För ÅAS är det viktigt att alla känner sig bekväma på våra och föreningarnas evenemang. Det ska också kännas tryggt för alla att studera och jobba på ÅA. ÅAS förutsätter att ÅA nu tar studenternas oro på allvar och kommunicerar klart inför terminsstarten vad som gäller och hur anmälda situationer utreds.