Nyheter

Välkommen till ÅAS förnyade webbplats

Åbo Akademis Studentkår har beställt en ny webbplats av Tammerforsföretaget Aate och webbplatsen med dess nya utseende har...

Läs mer

Valkompassen för Kårvalet är öppen

Med hjälp av valkompassen kan du bekanta dig med alla fullmäktigekandidater som har ställt upp i Kårvalet och svarat på fr...

Läs mer

Nomineringar till mottagare av Brahelyran samt till ÅAS hedersmedlem

Nomineringar till mottagare av Brahelyran samt till ÅAS hedersmedlem, Som kårmedlem kan du påverka valet av hedersmedlem o...

Läs mer

ÅAS medlemsenkät är öppen

Det är dags att ge feedback på ÅAS intressebevakning, evenemang och kommunikation. Svaren från enkäten kommer att användas...

Läs mer

Kandidatlistan för Kårvalet är fastställd

Kårvalsnämnden har idag 2.10.2023 på sitt möte fastställt kandidatlistan för Kårvalet samt lottat ut kandidatnummer. Lista...

Läs mer

Studentrepresentanter till rådet för Handelshögskolan vid ÅA

Studentkåren i samarbete med MK söker ekonomiestuderande som är intresserade av att påverka sin utbildning. Till rådet för...

Läs mer

Studentrepresentant till rådet för Åbo Akademis bibliotek

En studentrepresentant behövs till rådet för ÅAB. Alla grundstuderande vid ÅA kan söka platsen, ett intresse för att vara ...

Läs mer

Hitta din valförening och ställ upp i kårvalet 

Vill du vara med och påverka Studentkåren de kommande två åren men vet inte hur du själv ställer upp? Här finns informatio...

Läs mer

Åbo Akademis Studentkår fördömer regeringens planerade nedskärningar i studerandes utkomst

Studerande har sedan 20.9 ockuperat campusbyggnaden Aurum i Åbo som protest mot regeringens nedskärningar. Åbo Akademis St...

Läs mer

Förlängd ansökningstid: studentrepresentanter till styrgruppen för studerandes välbefinnande vid ÅA

En styrgrupp med uppgift att leda och utveckla ÅA:s arbete för studerandes välmående inleder sitt arbete hösten 2023. ÅAS ...

Läs mer

Förlängd ansökningstid: studentrepresentanter behövs till ledningsgruppen för klasslärarutbildningen

Ledningsgruppen för utbildningslinjen för klasslärare inleder en ny mandatperiod och det behövs två medlemmar och två supp...

Läs mer

Studentrepresentanter till delegationen för ÅA i Vasa

Två studentrepresentanter behövs till delegationen för ÅA i Vasa Till delegationen för Åbo Akademi i Vasas uppgifter hör a...

Läs mer